Ціни

                 Послуги:

 

               - Лікаря терапевта

                       Огляд та консультація, призначення необхідного лікування,

                               рекомендації при захворюваннях внутрішніх органів і систем

                               (рецепти, довідки, напрямки на додаткові аналізи і дослідження, в лікарні)................................. £ 90

                       Кардіограма ................................................................................................................................................ £ 50

                       Ультразвукові дослідження внутрішніх органів з консультацією ............................................................ £ 150

 

            - Лікаря гінеколога

                       Огляд, консультація та призначення лікування при гінекологічних захворюваннях ............................. £ 110

                       Огляд, консультація, ультразвукові дослідження та призначення лікування

                            при гінекологічних захворюваннях ...................................................................................................... £ 150

 

            - Лікаря УЗД

                            Ультразвукові дослідження при гінекологічних захворюваннях ............................................................ £ 150

                       Визначення вагітності до 12-ти тижнів .................................................................................................... £ 150

                       УЗД вагітності 12-40 тижнів ...................................................................................................................... £ 150

                       Визначення статі плода (з 16 тижнів) .......................................... ............ .............................................. £ 90

                       Рання діагностика порушень розвитку плода (16-19 тижнів) ................................................................ £ 150

                       Дігностіка порушень розвитку плода (20-24 тижні) ................................................................................ £ 170

                       Визначення довжини шийки матки при вагітності .................................................................................. £ 80

                       3D - 4D скан c повним УЗД плоду (25-32 тижні) ..................................................................................... £ 150

 

           - Лікаря педіатра

                        Огляд та консультація дітей, призначення необхідного

                              лікування, рекомендації при захворюваннях внутрішніх органів і систем

                              (направлення на додаткові аналізи, напрямки в лікарні)................................................................. 

                       Ультразвукові дослідження y дітей .......................................................................................................... 

 

           - Лікаря мануальної та реабiлiтацiонної терапії, комплементарної медицини

                       Перший прийом: 

                              (огляд, консультація, обговорення та призначення лікування, перший сеанс, рекомендації) ..... £ 80

                       Кожен наступний сеанс ............................................................................................................................. £ 70

     

               - Лабораторні дослідження:

                            За розцінками лабораторії.