Usługi :

- Lekarz Internista

    Badanie, konsultacja,

    omówienie leczenia chorób narządów wewnętrznych;

    recepty, zaświadczenie, skierowanie na dodatkowe badania,

    skierowanie do szpitala .......................................................................................................................................................... £ 70 

    ECG serca ................................................................................................................................................................................ £ 40

    USG narządów wewnętrznych .............................................................................................................................................. £ 100

    USG narządów wewnętrznych, konsultacja ............................................................................................................... £ 130

- Ginekolog

    Badanie, konsultacja, omówienie, leczenia chorób układu rozrodczego ..................................................................... £ 90

    USG układu rozrodczego ...................................................................................................................................................... £ 100

    Badanie, konsultacja, USG,  omówienie,  leczenia  chorób  układu rozrodczego........................................................ £ 130

- USG  (ciąża oraz USG w diagnostyce choroby)

    USG układu rozrodczego ..................................................................................................................................................... £ 100

    Potwierdzenie ciąży do 12 tygodnia .................................................................................................................................... £ 100

    USG ciąży 12-40 tygodni ...................................................................................................................................................... £ 110 - 130

    Wczesne USG wykrywające nieprawidłowości w rozwoju płodu (16-19 tydzień) ....................................................... £ 130

    USG wykrywające nieprawidłowości w rozwoju płodu (20-24 tydzień) ....................................................................... £ 140

    Badanie długości szyjki macicy ........................................................................................................................................... £ 70

    Skan 3D - 4D z pełnym USG płodu (25-32 tygodnie) ...................................................................................................... £ 130

- Pediatra

   Badanie oraz konsultacja, omówienie metody wymaganego leczenia,

   skierowanie do leczenia narządów wewnętrznych

   (recepty, skierowanie na dodatkowe badania, skierowanie do szpitala) ....................................................................... £ 60

   USG organow wewnętrznych u dzieci ................................................................................................................................. £ 80

- Terapia manualna i medycyna komplementarna

   Pierwsza sesja

   (badanie, konsultacja, omówienie sposobu leczenia, pierwszy zabieg) ......................................................................... £ 70

    Każda następna sesja ............................................................................................................................................................ £ 60

   Sesje uzupełniane w zależności od dolegliwości, lokalizacji problemu i woli pacjenta:

   Zabiegi manualne, terapia czaszkowo - krzyżowa, USG i elektroterapia, 

   wybór odpowiednich ćwiczeń, rehabilitacja i terapia, porady,

   w razie potrzeby recepty, skierowanie na RTG, MRI, do szpitala.

-Testy laboratoryjne

   Wszystkie testy w cenach obowiązujących w laboratorium.

CENY

CENY