top of page


 

                 Usługi :

            - Lekarz Internista

                  Badanie, konsultacja, omówienie leczenia chorób narządów wewnętrznych

                  recepty, zaświadczenie, skierowanie na dodatkowe badania,

                  skierowanie do szpitala ......................................................................................................................................................... £ 110 

                  ECG serca ................................................................................................................................................................................ £ 60

                  USG narządów wewnętrznych, konsultacja .............................................................................................................. £ 170

            - Ginekolog

                  Badanie, konsultacja, omówienie, leczenia chorób układu rozrodczego ..................................................................... £ 120

                  Badanie, konsultacja, USG,  omówienie,  leczenia  chorób  układu rozrodczego....................................................... £ 160

            - USG  (ciąża oraz USG w diagnostyce choroby)

                  USG układu rozrodczego ..................................................................................................................................................... £ 160

                  Potwierdzenie ciąży do 12 tygodnia .................................................................................................................................... £ 170

                  USG ciąży 12-40 tygodni ...................................................................................................................................................... £ 180

                  Wczesne USG wykrywające nieprawidłowości w rozwoju płodu (16-19 tydzień) ....................................................... £ 180

                  USG wykrywające nieprawidłowości w rozwoju płodu (20-24 tydzień) ....................................................................... £ 200

                 Badanie długości szyjki macicy ........................................................................................................................................... £ 100

                Skan 3D - 4D z pełnym USG płodu (25-32 tygodnie) ...................................................................................................... £ 180

           - Pediatra

               Badanie oraz konsultacja, omówienie metody wymaganego leczenia,

                skierowanie do leczenia narządów wewnętrznych

               (recepty, skierowanie na dodatkowe badania, skierowanie do szpitala) ....................................................................... 

               USG organow wewnętrznych u dzieci .................................................................................................................................

          - Terapia manualna i medycyna komplementarna

                 Pierwsza sesja

                (badanie, konsultacja, omówienie sposobu leczenia, pierwszy zabieg) ......................................................................... £ 100

                  Każda następna sesja ............................................................................................................................................................ £ 80

  

​           -Testy laboratoryjne

                 Wszystkie testy w cenach obowiązujących w laboratorium.

CENY

CENY

bottom of page