top of page
Badania Laboratoryjne
Generał i biochemiczne badanie krwi i moczu:
   morfologia krwi,
   hematologia,
   biochemia,
   poziom cukru,
   cholesterolu frakcji ...
a także:
   coagulogy,
   bakteriologii,
   immunohaematology,
   markery nowotworowe

   rozpoznanie infekcji,
   badania alergologiczne,
   badania hormonalne w choroby tarczycy,
   anonimowa badanie na choroba weneryczna
   enzymy wątrobowe i inne ...
   Wymazy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            !!!  NEW  !!!

     Wczesna diagnostyka raku jajników i szyjki macicy

 

HARMONY   TEST

                          - prenatalna nieinvazyjna diagnostyka  chromosomowej patologji (prawdopodobienstwo 99%)

If at anytime, while you are browsing through our services section, you have a question related to any of our services

don't hesitate to call us at 07807949003, 01733315487 or send us an e-mail at jennaclinic@gmail.com

bottom of page